» Vše o nákupu » Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajůBezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.


1. Osobní údaje a jejich zpracování


1.1. Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

 • Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, zemi, fakturační adresu, telefonní číslo, aktuální IP adresu počítače, z kterého zakládáte objednávku a nakoupené produkty.

 • Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme Vaši emailovou adresu.

 • Dále zpracováváme tyto osobní údaje: údaje z komunikace mezi Levron a zákazníkem, záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Levron

 

1.2. Účely zpracování osobních údajů:

Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (zejména účetní doklady).

Upozornění na dostupnost zboží, změnu ceny a novinek v kategorii. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.

Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci eshopu nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu. 

Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.

Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

Marketingové nabídky. Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení), Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, které si již minulosti koupili.

Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu.

V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme údaje na základě Vašeho souhlasu.

Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Levron

V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Levron, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Levron a pro účely internetové reklamy společnosti Levron.

 

1.3. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy

 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy

 • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;

 • třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;

 • veřejným orgánům (např. policie)

 • třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky

 

2. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání


2.1. Zabezpečení osobních údajů

a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě pomocí  SSL (secure socket layer).

b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

 

2.2. Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby

1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů

 • po dobu, po kterou je Levron povinno jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Levron jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 2 let nebo do jeho odvolání.

 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 5 let nebo do odvolání

 • Komunikace se zákazníkem 2 roky

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

3. Práva vlastníků údajů

a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

b) Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese oou@levron.cz. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 800 

c) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Levron potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

 

4.   Webové stránky

 

4.1.  Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku a pro zapamatování Vašich již jednou vyplněných kontaktních údajů

 • pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat

 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích

 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

 

4.2.  Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

 

4.3.  Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Kontakt: Levron s.r.o.
Sokola Tůmy 743/16
Ostrava 709 00
info@babymall.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25.5.2018.Výdejní místa po celé ČR
Doprava a platba
Kontakt Babymall.cz
Obchodní podmínky
Reklamace
Zásady zpracování osobních údajů
Používání cookies na webu babymall.cz
Vrácení zboží

Rádi Vám pomůžeme
+420 739 668 252 / 8 - 16 hod.
babymall@babymall.cz


Babymall.cz

Adresa pro vrácení zboží, sklad:
Levron s.r.o. - babymall.cz
areál Cihelna Hlučín
hala č. 4
U Cihelny 230/3
748 01 Hlučín

babymall@babymall.cz
tel.: +420 739 668 252

Dodavatel:
Levron s.r.o.
Sokola Tůmy 743/16
Ostrava 709 00

Značky na Babymall.cz

Kontakt
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Reklamace
Zásady zpracování osobních údajů
Používání cookies na webu babymall.cz
Vrácení zboží

Nastavení cookies

IČ: 27850790
DIČ: CZ27850790
Společnost je zapsána v OR KS
v Ostravě, odd. C, vložka 31616.Platební metody GoPay


Babymall v dalších zemích: Babymall.sk, Babymall.pl

LEGO, logo LEGO, Minifigurka, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, logo FRIENDS, logo MINIFIGURES, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, a NEXO KNIGHTS jsou ochranné známky LEGO Group. ©2023 LEGO Group.
Babymall® je ochranná známka Levron s.r.o. Babymall.cz ©2023 Levron s.r.o.